ChemDay je veľtrh spoločností chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Druhý ročník veľtrhu sa uskutoční dňa 26.3.2019

Do druhého ročníka ChemDay 2019 zostáva:


Veľtrh firiem ChemDay vznikol z iniciatívy študentov FCHTP STU, ktorí sa rozhodli prepojiť spoluprácu medzi firmami, študentami a zamestnancami fakulty. ChemDay je zameraný na tri hlavné ciele: motivácia, spolupráca a pracovné príležitosti. Prvý ročník sa uskutočnil dňa 14. novemra 2017. Po veľmi dobrej odovze ako od študentov tak aj od zúčastnených spoločností a zamestnancov fakulty, sa študenti rozhodli opäť zostaviť organizačný tím a zorganizovať druhý ročník.

MOTIVÁCIA

Snažíme sa uľahčiť rozhodovanie našich študentov pri výbere toho najvhodnejšieho programu inžinierskeho stupňa štúdia, v závisloti od ponuky práce na trhu a možností do budúcnosti

SPOLUPRÁCA

Chceme vytvoriť priestor na nadviazanie nových a utuženie už existujúcich kontakov. 
Vytvárame ideálne podmienky pre komunikáciu praxe so študentami, ale aj oddeleniami a samotným vedením fakulty

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

Poskytujeme ideálne miesto 
pre lepšie a rýchlejšie hľadanie zamestnania v študovanom odore pre končiacich študentov a absolvenstov FCHPT STU


Pozrite si krátke video z prvého ročníka ChemDay 2017

Vždy najnovšie informácie!

Zúčastnené spoločnosti v roku 2017

POVEDALI O NÁS

"ChemDay nás milo prekvapil, všetko bolo dobre zorganizované, mali sme prideleného koordinátora, ktorý sa o nás staral, v stánku sa zastavilo veľa študentov, ktorí sa prišli informovať na možnosti spolupráce počas školy alebo po škole. Takisto sa nám páčila aj druhá časť, kde mali zástupcovia firiem možnosť stretnúť sa so zástupcami fakulty. "

Silvia Kavalierová, Slovnaft a.s.

"ChemDay v nás zanechal veľmi dobrý pocit, bola to výborne zorganizovaná akcia. Oceňujeme prístup organizátorov, ktorí bol veľmi profesionálni. Tešíme sa na ďalšie ročníky."

Katarína Tóth Michálková, Heineken Slovensko 

"Oceňujem organizačne výborne pripravené podujatie :-). Rovnako cielený záujem študentov o prax či zamestnanie v podniku, otázky k adaptácii absolventov v pracovnom kolektíve, ale aj o konkrétne výrobné procesy."

Daniela Javorská, Duslo a.s.

"Prekvapil nás veľký záujem študentov nielen o naše prezenty ale aj o výrobné programy, technológie a možnosti praxe a zamestnania sa v našich spoločnostiach. Napriek tomu, že táto akcia bola v gescii študentov, jej organizačná stránka od prípravy až po ukončenie, program a technické zabezpečenie boli zvládnuté vzorovo."

Alojz Gandi, Chemosvit a.s.
Adresa

FCHPT STU v BA
Radlinského 2101/9
811 07 Bratislava
Staré Mesto

Zaujímavé linky

FCHPT STU
Klub Sokrates
Kontakt

Matúš Bizoň
Vedúci organizačného tímu
Phone: +421 902 744 865
Email: info@chemday.sk

Soňa Čáklošová
Koordinátorka pre firmy
Phone: +421 949 281 368
Email: info@chemday.sk